Dự án Vinmec Hải Phòng

Dự án Vinmec Hải Phòng

 

Tên dự án : Dự án Bệnh viên Vinmec Hải Phòng

Chủ đầu tư : Công ty Đoàn Nhất

Quy mô dự án : Cung cấp bình tích áp Varem 750l 

Vị trí dự án : Lê Chân - Hải Phòng

Số lượng: 10 chiếc

Tiến độ dự án : Đang hoàn thành