Dự án tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Aplanam Luxury

Dự án tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Aplanam Luxury

Cuối năm 2016  Công ty Cổ Phần Matra Quốc Tế cung cấp cho Tập đoàn Alphanam với đơn hàng cung cấp thiết bị bình tích áp Varem cho tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Aplanam Luxury.

Đơn hàng : Cung cấp bình tích áp Varem

Đơn vị mua : Alphnam Gourp

Vị trí : Đà Nẵng

Đơn vị cung cấp : Công ty Cổ Phần Matra Quốc Tế

Hàng hóa cung cấp : 30 Bình tích áp Varem

Tình trạng thực hiện : Đang hoàn thành