Đơn hàng cung cấp máy bơm cho công ty xây lắp Petrolimex

Đơn hàng cung cấp máy bơm cho công ty xây lắp Petrolimex

Đầu năm 2016 Công ty Cổ Phần Matra Quốc Tế cung cấp cho công ty Cổ Phần Xây Lắp Petrolimex – PCCC1 đơn hàng cung cấp thiết bị máy bơm nước phòng cháy trạm xăng tại sân bay cát bi hải phòng.

Đơn hàng : Cung cấp máy bơm chữa cháy hiệu Matra – italya

Đơn vị mua : Công ty Cổ Phần Xây Lắp Petrolimex – PCCC1

Vị trí : Sân bay cát bi hải phòng

Đơn vị cung cấp : Công ty Cổ Phần Matra Quốc Tế

Hàng hóa cung cấp : 6 máy bơm matra công suất 15 kw, Bơm động cơ diezel 6 máy bơm động cơ 20 Hp , máy bơm bù áp công suất 1,5 kw.

Tình trạng thực hiện : Đã hoàn thành